Dyrevern og dyrehelse

Dyr i vann: Fisk, skjell og krepsdyr

Statens dyrehelsetilsyn forvalter offentlige bestemmelser for sjukdom- og smittebekjempelse og dyrevern samt regelverk for dyrehelsepersonell. På mange områder har vi i dag en god sjukdomsstatus hos fisk - resultater som er kommet over tid ut fra godt arbeid og med bakgrunn i en god dialog mellom myndigheter og næring. For enkelte sjukdommer ser vi imidlertid en negativ utvikling. Dette må tas alvorlig og må møtes med en offensiv holdning fra alle involverte.

 

 

Dyr på land

(Bokmål) Vi har hatt lite sykdom på landdyr i Norge de siste årene. Statens dyrehelsetilsyn mener det er viktig å beholde friske dyr i et sunt miljø for at dyrevelferden skal være så bra som mulig og for at maten vi spiser skal være trygg. 

 

 

Dyr på land (nynorsk)

Vi har hatt lite sjukdom på landdyr i Noreg dei siste åra. Statens dyrehelsetilsyn meiner det er viktig å behalde friske dyr i eit sunt miljø for at dyrevelferda skal vere så bra som mogeleg og for at maten vi et skal vere trygg.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Norge

Arkiv

Kategorier

hits